تولید قهوه

آشنایی با انواع گواهینامه قهوه –3

گواهینامه قهوه

مجله قهوه – طی چند قرن اخیر قهوه به یک همراه همیشگی در سراسر کره زمین تبدیل شده است و طبیعی است که بخواهید بدانید وقتی یک کیسه دانه قهوه برای خود خریداری می‌کنید دقیقاً چه چیزی را دریافت می‌کنید. قهوه، مانند هر کالای دیگر در قفسه‌ها، می‌تواند گواهی‌های زیادی …

بیشتر بخوانید »

آشنایی با انواع گواهینامه قهوه –2

گواهینامه قهوه

مجله قهوه – طی چند قرن اخیر قهوه به یک همراه همیشگی در سراسر کره زمین تبدیل شده است و طبیعی است که بخواهید بدانید وقتی یک کیسه دانه قهوه برای خود خریداری می‌کنید دقیقاً چه چیزی را دریافت می‌کنید. قهوه، مانند هر کالای دیگر در قفسه‌ها، می‌تواند گواهی‌های زیادی …

بیشتر بخوانید »

آشنایی با انواع گواهینامه قهوه –1

گواهینامه قهوه

مجله قهوه – طی چند قرن اخیر قهوه به یک همراه همیشگی در سراسر کره زمین تبدیل شده است و طبیعی است که بخواهید بدانید وقتی یک کیسه دانه قهوه برای خود خریداری می‌کنید دقیقاً چه چیزی را دریافت می‌کنید. قهوه، مانند هر کالای دیگر در قفسه‌ها، می‌تواند گواهی‌های زیادی …

بیشتر بخوانید »

بررسی پرداخت هزینه‌های بالا در میان خریداران قهوه -2

خریداران قهوه

مجله قهوه – رفتار خرید در بازارهای مختلف قهوه در سراسر جهان متفاوت است. خریداران قهوه از هر کشور در هنگام تهیه قهوه به یک سری عوامل توجه می‌کنند تا مطمئن شوند که می‌توانند خواسته‌های مشتریان خود را برآورده کنند. قابل درک است که یکی از مهم‌ترین عوامل در این …

بیشتر بخوانید »

بررسی پرداخت هزینه‌های بالا در میان خریداران قهوه -1

خریداران قهوه

مجله قهوه – رفتار خرید در بازارهای مختلف قهوه در سراسر جهان متفاوت است. خریداران قهوه از هر کشور در هنگام تهیه قهوه به یک سری عوامل توجه می‌کنند تا مطمئن شوند که می‌توانند خواسته‌های مشتریان خود را برآورده کنند. قابل درک است که یکی از مهم‌ترین عوامل در این …

بیشتر بخوانید »

چیستی اسیدیته یا PH در قهوه -3

PH در قهوه

مجله قهوه – موفقیت قهوه بر اساس خواص خارق‌العاده و عطروطعم ترش و عمیق است. متأسفانه، هر سکه دو روی دارد و قهوه اغلب می‌تواند مشکلات زیادی مانند درد معده ایجاد کند که به‌طورکلی، آن‌ها را به اسیدیته قهوه نسبت می‌دهند؛ اما آیا واقعاً همین‌طور است؟ اسیدیته به چه معناست؟ …

بیشتر بخوانید »

چیستی اسیدیته یا PH در قهوه -2

PH در قهوه

مجله قهوه – موفقیت قهوه بر اساس خواص خارق‌العاده و عطروطعم ترش و عمیق است. متأسفانه، هر سکه دو روی دارد و قهوه اغلب می‌تواند مشکلات زیادی مانند درد معده ایجاد کند که به‌طورکلی، آن‌ها را به اسیدیته قهوه نسبت می‌دهند؛ اما آیا واقعاً همین‌طور است؟ اسیدیته به چه معناست؟ …

بیشتر بخوانید »

چیستی اسیدیته یا PH در قهوه -1

PH در قهوه

مجله قهوه – موفقیت قهوه بر اساس خواص خارق‌العاده و عطروطعم ترش و عمیق است. متأسفانه، هر سکه دو روی دارد و قهوه اغلب می‌تواند مشکلات زیادی مانند درد معده ایجاد کند که به‌طورکلی، آن‌ها را به اسیدیته قهوه نسبت می‌دهند؛ اما آیا واقعاً همین‌طور است؟ اسیدیته به چه معناست؟ …

بیشتر بخوانید »

نقش میکروارگانیسم‌ها بر تخمیر قهوه – 2

میکروارگانیسم‌ها

مجله قهوه – با توسعه و رشد صنعت قهوه، تولیدکنندگان و محققان همچنان به نوآوری می‌پردازند و مرزهای مربوط به فرآوری و تخمیر را تحت‌فشار قرار می‌دهند و هدف نهایی این امر ارائه طعم‌های باورنکردنی و بهبود کیفیت فنجان است. هر زمان که تخمیر درگیر شود، تولیدکنندگان و دانشمندان میکروارگانیسم‌های …

بیشتر بخوانید »

نقش میکروارگانیسم‌ها بر تخمیر قهوه – 1

میکروارگانیسم‌ها

مجله قهوه – با توسعه و رشد صنعت قهوه، تولیدکنندگان و محققان همچنان به نوآوری می‌پردازند و مرزهای مربوط به فرآوری و تخمیر را تحت‌فشار قرار می‌دهند و هدف نهایی این امر ارائه طعم‌های باورنکردنی و بهبود کیفیت فنجان است. هر زمان که تخمیر درگیر شود، تولیدکنندگان و دانشمندان میکروارگانیسم‌های …

بیشتر بخوانید »