گیاه قهوه

ظهور پدیده جنبش قهوه زنان – 3

جنبش قهوه زنان

مجله قهوه – بخش قهوه به‌طور سنتی تحت سلطه مردان قرار دارد. درحالی‌که درصد بالایی از نیروی کار تولیدی را زنان تشکیل می‌دهند، زنان تولیدکننده اغلب نمایندگی کمی درزمینهٔ کاری خود دارند. بااین‌حال، عدالت اجتماعی و درک گسترده صنعت و قبول این تفکر که زنان باید در آینده بخش قهوه …

بیشتر بخوانید »

ظهور پدیده جنبش قهوه زنان – 2

جنبش قهوه زنان

مجله قهوه – بخش قهوه به‌طور سنتی تحت سلطه مردان قرار دارد. درحالی‌که درصد بالایی از نیروی کار تولیدی را زنان تشکیل می‌دهند، زنان تولیدکننده اغلب نمایندگی کمی درزمینهٔ کاری خود دارند. بااین‌حال، عدالت اجتماعی و درک گسترده صنعت و قبول این تفکر که زنان باید در آینده بخش قهوه …

بیشتر بخوانید »

ظهور پدیده جنبش قهوه زنان – 1

جنبش قهوه زنان

مجله قهوه – بخش قهوه به‌طور سنتی تحت سلطه مردان قرار دارد. درحالی‌که درصد بالایی از نیروی کار تولیدی را زنان تشکیل می‌دهند، زنان تولیدکننده اغلب نمایندگی کمی درزمینهٔ کاری خود دارند. بااین‌حال، عدالت اجتماعی و درک گسترده صنعت و قبول این تفکر که زنان باید در آینده بخش قهوه …

بیشتر بخوانید »

لزوم دیجیتالی سازی در صنعت قهوه – 2

دیجیتالی سازی

مجله قهوه – وقتی به «دیجیتالی سازی» فکر می‌کنید چندین مفهوم به ذهن خطور می‌کند: فناوری، داده، اتوماسیون، برنامه‌ها، داده‌های بزرگ، ربات‌ها؟ اما این چیست و چه ارتباطی با زنجیره تأمین قهوه دارد؟ آیا دیجیتال‌سازی برای کنار گذاشتن فاکتور انسانی و جایگزینی آن با برنامه‌ها و نرم‌افزارها است؟ همه‌چیز در …

بیشتر بخوانید »

لزوم دیجیتالی سازی در صنعت قهوه – 1

دیجیتالی سازی

مجله قهوه – وقتی به «دیجیتالی سازی» فکر می‌کنید چندین مفهوم به ذهن خطور می‌کند: فناوری، داده، اتوماسیون، برنامه‌ها، داده‌های بزرگ، ربات‌ها؟ اما این چیست و چه ارتباطی با زنجیره تأمین قهوه دارد؟ آیا دیجیتال‌سازی برای کنار گذاشتن فاکتور انسانی و جایگزینی آن با برنامه‌ها و نرم‌افزارها است؟ همه‌چیز در …

بیشتر بخوانید »

کاهش سموم دفع آفات در تولید قهوه

سموم دفع آفات

مجله قهوه – چندین شرکت بزرگ تجارت و برشته سازی قهوه در جهان باهدف کاهش تدریجی استفاده از سموم دفع آفات در تولید قهوه به یک طرح تحقیقاتی پیوسته‌اند. این طرح با نام ابتکار تحقیق و توسعه Ecoffee (توسط گروه ECOFFEE ارائه می‌شود) توسط آژانس پیشگام تحقیقات کشاورزی گرمسیری فرانسه …

بیشتر بخوانید »

دیجیتالی سازی در مزارع قهوه -2

دیجیتالی سازی

مجله قهوه – دیجیتالی سازی در حال تبدیل‌شدن به یک بخش متمرکز در بخش قهوه است. برای تولیدکنندگان، این به معنای دسترسی آسان‌تر به اطلاعات و ضبط آسان‌تر داده‌ها است که می‌تواند قابلیت ردیابی، کارایی و شفافیت را بهبود بخشد. یکی از بزرگترین راه‌هایی که مشاهده می‌کنیم این است که …

بیشتر بخوانید »

دیجیتالی سازی در مزارع قهوه -1

دیجیتالی سازی

مجله قهوه – دیجیتالی سازی در حال تبدیل‌شدن به یک بخش متمرکز در بخش قهوه است. برای تولیدکنندگان، این به معنای دسترسی آسان‌تر به اطلاعات و ضبط آسان‌تر داده‌ها است که می‌تواند قابلیت ردیابی، کارایی و شفافیت را بهبود بخشد. یکی از بزرگترین راه‌هایی که مشاهده می‌کنیم این است که …

بیشتر بخوانید »

طراحی مدل پایدار برای کاشت مجدد قهوه

کاشت مجدد قهوه

مجله قهوه – تولیدکنندگان کوچک قهوه در سراسر جهان با چالش‌های زیادی روبرو هستند و یکی از این چالش‌ها کاشت مجدد قهوه است. تغییرات آب و هوایی در حال کاهش میزان زمین مناسب برای پرورش قهوه عربیکا است. برخی از محققان پیشنهاد کرده‌اند که درنتیجه، برای مثال ارتفاعات در حال …

بیشتر بخوانید »

درگیری در جمهوری دموکراتیک کنگو – قسمت نخست

جمهوری دموکراتیک کنگو

مجله قهوه – جمهوری دموکراتیک کنگو (DRC) دومین کشور بزرگ آفریقا و دوازدهمین کشور بزرگ جهان است. این کشور محل زندگی حدود 87 میلیون نفر است و سرزمین آن ازنظر منابع طبیعی بسیار غنی است و شرایط بهینه برای تولید قهوه باکیفیت بالا را فراهم می‌کند. باوجوداین، دهه‌ها درگیری و …

بیشتر بخوانید »